De VINCI Energies Way of Life

Alle medewerkers van VINCI Energies handelen vanuit de zogenaamde ‘VINCI Energies Way of Life’. Daarmee bedoelen we gemeenschappelijke waarden en overtuigingen. Deze zijn verankerd in onze mentaliteit en geven richting aan onze manier van handelen.

Ons gedeelde waardenstelsel maakt de onderlinge samenwerking en communicatie eenvoudiger. Zowel binnen als tussen de verschillende business units van ons netwerk. We weten immers wat we aan elkaar hebben en versterken elkaar hierin. Het helpt ons om individueel én gezamenlijk de beste resultaten voor onze opdrachtgevers te boeken.

 

 

Dit zijn de waarden van de VINCI Energies Way of Life:

 

  • ondernemerschap
  • solidariteit
  • verantwoordelijkheid
  • transparantie en vertrouwen
  • empowerment

Ondernemerschap

Iedere medewerker is in staat om kansen en mogelijkheden te zien en initiatief te nemen. Om zaken te beïnvloeden en risico’s in te schatten. Daarbij haalt hij het maximale uit zichzelf en wil hij succesvol zijn.

Solidariteit

We dragen allemaal actief bij aan onze gemeenschappelijke doelen. Samenwerken is enorm belangrijk. Binnen teams, ons netwerk en onze organisatie. Het belang van het geheel staat voorop. Het gaat dus om teamgeest. Je gunt je collega’s hun succes en handelt vanuit de overtuiging dat gedeeld succes dubbel succes is.

Verantwoordelijkheid

Onze medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor hun daden. Niet alleen richting collega’s, maar ook naar klanten en projecten. Of je nu alleen werkt, of met anderen; je stelt doelen en geeft die vorm en inhoud. Verantwoordelijkheid betekent ook de ruimte krijgen én nemen om activiteiten te ontwikkelen en toegevoegde waarde te bieden.

Transparatie en vertrouwen

Niet controle, maar vertrouwen is de basis van alle relaties. Het is ook is een voorwaarde voor goede werkrelaties. Voor vertrouwen is openheid nodig. Zonder transparantie kan ons netwerk niet functioneren.

Empowerment

Medewerkers krijgen bij ons ruimte voor vrijheid en initiatief. We stellen ze in staat de verantwoordelijkheid die ze krijgen ook daadwerkelijk te nemen én te benutten. Dat noemen wij empowerment. Zo kan elke medewerker en business unit het beste uit zichzelf halen.